Update Inzake Corona Maatregelen (COVID-19 Virus)

Update Inzake Corona Maatregelen (COVID-19 Virus)

Vanaf 1 september 2021 gelden volgende beperkingen:
 • Afhaling (op afspraak) & levering op locatie zijn toegelaten.
 • Café’s, restaurants & feestzalen zijn opnieuw open vanaf 8 mei. Hier dient men volgende regels in acht te nemen:
  Geen beperkingen meer op het aantal mensen dat aan één tafel mag zitten.
  Geen verplichte afstand meer tussen de tafelgezelschappen.
  Enkel zitplaatsen aan tafel en aan de bar. Bediening aan de bar is opnieuw toegestaan.
  – Chirurgisch mondmasker verplicht voor personeel en (minstens) stoffen mondmasker voor klanten (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar). Aanwezigen dienen dit steeds te dragen wanneer ze niet aan tafel zitten.
  Geen sluitingsuur meer.
  – Geen beperking meer op het geluidsniveau.
 • Privéfeesten kunnen opnieuw doorgaan zonder beperkingen, met een maximum van 200 personen binnen en 400 buiten. Ook daar moet er geen afstand worden gehouden en moet er geen mondmasker worden gedragen. En ja, ook dansen kan, dus. Een Covid Safe Ticket gebruiken voor privéfeesten is niet mogelijk. 
 • Geen beperking meer op het aantal mensen dat je mag ontvangen bij je thuis.
 • Evenementen van minder dan 200 personen binnen en 400 buiten kunnen doorgaan zonder beperkingen. Lees: geen mondmaskers of afstand. Een Covid Safe Ticket – dat moet bewijzen dat de deelnemers gevaccineerd of negatief getest zijn – is niet nodig.
 • Evenementen met meer aanwezigen kunnen ook doorgaan zonder beperkingen, al moet er dan wel gebruik worden gemaakt van het Covid Safe Ticket. Als er geen Covid Safe Ticket wordt gebruikt, blijven er wel maatregelen zoals afstand en mondmaskers.
 • Er zijn geen beperkingen meer op het start- of einduur.
 • Karaoke kan ook weer. Voor alle activiteiten met zang of die aanleiding geven tot luid spreken of roepen, moet je een aantal
  extra maatregelen nemen:
  – De microfoons dienen na ieder gebruik ontsmet te worden.
  – De vloer, het decor en de rekwisieten worden beschouwd als werkmiddelen en worden periodiek ontsmet met desinfecterend middel.
  – Er moet extra aandacht gaan naar het vermijden van contact buiten de ‘zangmomenten’ (bijv. pauzes).
  – Wanneer er een afstand van 3 meter rondom elke persoon voorzien kan worden, kan er zonder mondmasker gezongen worden. Die afstand kan verkleind worden tot 1,5 meter rondom als aan één van
  volgende voorwaarden wordt voldaan:
  – Er wordt wel een mondmasker (of gevalideerd alternatief) gedragen.
  – Alle zangers staan op één rij naast elkaar en zingen in dezelfde richting, maar niet naar elkaar toe.

Onder de noemer “evenementen” vallen volgende activiteiten:

 • conferenties
 • culturele voorstellingen en optredens van artiesten
 • sportieve evenementen

Erediensten, begrafenissen & huwelijksceremonies kunnen opnieuw zonder beperkingen plaatsvinden. De mondmaskerplicht blijft wel van toepassing. 

Kermissen, braderijen en rommelmarkten zijn toegelaten.

Ook beurzen kunnen weer plaatsvinden (retail protocol).

Corona (Covid-19) heeft een enorme impact op onze economie en samenleving. De sector van de evenementen werd zeer hard getroffen door de lockdown maatregelen. Hoe een evenement of feest er in de toekomst zal uitzien kan bekijken door bovenstaand kader open te klikken.

Feesten en evenementen zijn nu eenmaal gebeurtenissen waar een pak volk samentroept. Hierdoor bestaat er een onmiskenbaar gevaar dat het virus zich zou kunnen verspreiden binnen jouw publiek.

Het is wel duidelijk dat de uitbundige feesten en samenkomsten van weleer voorlopig niet meer kunnen doorgaan. Denk maar aan massa events of mega fuiven. We zullen rekening moeten houden met een aantal factoren om te bepalen hoe de evenementen er zullen uit zien in de toekomst. Nu we wereldwijd beschikken over een vaccin kan er alvast wat meer. Dat is goed nieuws. De komst van coronavirus varianten kan echter wel nog roet in het eten gooien.

Feesten Na De Corona Lockdown

Onderstaand artikel tracht in geen geval een officieel standpunt weer te geven. Het gaat louter om onze persoonlijke kijk op de actualiteit. Deze opinie is gebaseerd op vakliteratuur publicaties in binnen- & buitenland, evenals het raadplegen van bronnen bij de overheidsinstanties.

Bart Van Hauwermeiren

Zaakvoerder, PartyDJ (DB Projects & Sounds)

Jouw Evenement Organiseren In Een Veilige Omgeving

De overheid bouwt momenteel de beperkende maatregelen langzaam af. Dit geeft ons allen wat meer vrijheid. Maar dit gaat ook gepaard met een aantal bijkomende vereisten, waar iedere organisator best rekening mee houdt.

 • Social distancing & beschermend materiaal
 • Quarantaine & contact tracing
 • Hygiëne & desinfectie
 • Planning & procedures voor diegenen die op het event werken

Wanneer Kan Jouw Evenement Terug Plaatsvinden

Dat is natuurlijk de vraag van de dag, waar niemand echt een antwoord op heeft. De overheid (bijgestaan door Celeval – het adviesorgaan van experten die ons moet leren leven met het virus) volgt de evolutie van het virus op. Zo lang de cijfers een positief verloop kennen is er een grotere kans dat jouw evenement effectief mag doorgaan. Komt er een ommekeer in de grafiek, dan is de kans reëel dat events alsnog (tijdelijk) verboden worden.

Kleine evenementen kunnen vanaf deze zomer opnieuw plaatsvinden. De overheid hanteert hiervoor een draaiboek: CERM (Covid Event Risk Model). Dit werd opgesteld door Toerisme Vlaanderen in samenspraak met de experten van Celeval en de Confederation Events (een overkoepelende alliantie tussen beroepsfederaties B-ESA, ACC & Febelux). Je zal vooraf bij de stad of gemeente een aanvraag kunnen indienen voor jouw evenement. Aan de hand van een aantal parameters kunnen lokale besturen jouw aanvraag toetsen binnen deze veiligheidsmatrix. Dit zou allemaal vrij snel en efficiënt verlopen, zodat je op korte termijn jouw event kan organiseren.

CERM Covid Event Risk Model Veiligheidsmatrix Voor Evenementen

Enkele belangrijke aandachtspunten die zullen bepalen of jouw evenement al dan niet kan doorgaan:

 • In welke fase bevindt zich de epidemie op de feestlocatie?
 • Welke verspreidingsrisico’s gaan gepaard met het organiseren van jouw evenement?
 • Over welk soort event gaat het hier? Gaat dit binnen of buiten door? Wie zijn de gasten op het evenement (aandacht voor risicogroepen)? Hoe lang duurt het evenement? Is er voldoende capaciteit in de gezondheidszorg om een uitbraak aan te kunnen?
 • Zijn er voldoende middelen voorhanden om alle nodige preventieve en controlemaatregelen toe te passen?
 • De organisatie moet zich steeds kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. Bij grotere evenementen kan ook een verhoogde paraatheid van de hulpdiensten nodig zijn.

Hoe Zullen Evenementen Er Uit Zien Na Covid-19?

Naast de aanvraag van toelating voor jouw evenement, zal er natuurlijk ook organisatorisch wat bijkomend werk zijn.

In afwachting van concrete richtlijnen, geven we graag onze visie op enkele factoren waar je ongetwijfeld rekening mee zal moeten houden.

Hoe Zullen Events Er Uitzien Na Covid-19

Verzekeringen

Het is belangrijk dat jouw contract zeker de gevolgen van de pandemie niet uitsluit. We willen dit ten zeerste benadrukken. Zorg er voor dat alle aanwezigen (gasten en personeel) gedekt zijn mochten zij het virus oplopen tijdens jouw event.

Social distancing

Het aanhouden van een aanvaardbare afstand tussen de gasten onderling (en tussen de gasten en het aanwezige personeel) wordt ongetwijfeld nog de grootste uitdaging. Van bij de opstelling van de apparatuur, de aankomst van jouw gasten op de parking tot het feestmoment moet iedereen de social distance respecteren.

Crowd Management

Crowd management leunt nauw aan bij de Social Distancing. Je dient er voor te zorgen dat je de bezoekersstromen in goede banen leidt. Dit dient te gebeuren van bij hun aankomst tot hun vertrek. Dit omvat onder meer het instellen van eenrichtingsverkeer waar bezoekers elkaar kunnen kruisen. Ook het werken met tijdslots wordt aangeraden om wachtrijen te vermijden.

Hygiëne & desinfectie

Preventie zal centraal staan bij het organiseren van een evenement. Zo zal je ontsmettende handgels ter beschikking moeten stellen van iedere aanwezige. Gezien het grotere aantal aanwezigen is het raadzaam om te kiezen voor contactloze dispensers. Je kan deze op strategische plekken plaatsen op de locatie. Een andere mogelijkheid is het voorzien van een geschenkzak voor jouw gasten, die een kleine flacon handgel bevat. Deze laatste kan je trouwens ook nog laten personaliseren. Een ander onmisbaar item zijn de (inmiddels verplichte) wegwerp-mondmaskers. Gezien de lage kost van deze beschermende maskers, kan je er gerust 2 per aanwezige voorzien. Natuurlijk staat het iedereen vrij om zijn/haar eigen mondmasker te gebruiken. Voorzie ook een regelmatige desinfecterende reiniging van veel gebruikte contactoppervlakken op jouw feestlocatie. Denk maar aan deurklinken, tafels, toiletten en zo meer. Spreek hier zeker over met de uitbater van de feestzaal. Van onze kant zullen wij onze apparatuur bijkomend moeten ontsmetten. Zowel voor als na het evenement worden alle onderdelen grondig gereinigd. Ook bij het gebruik van microfoons zullen bijkomende ontsmettingsbeurten plaats vinden. Het gebruik ervan dient best beperkt te blijven tot het absoluut noodzakelijke.

Wat als iemand symptomen vertoont

Mocht er iemand tijdens het evenement symptomen vertonen van Covid-19, dan is het aan te raden dat je die tijdelijk kan afzonderen. Zorg er voor dat deze personen zo spoedig mogelijk de gemeenschappelijke ruimte kunnen verlaten. Voorzie de desbetreffende personen ook van een nieuw mondmasker. Indien deze zelf niet meer in staat zijn om zich naar de dokter of het ziekenhuis te verplaatsen, bel dan een ziekenwagen. Het is niet aan te raden dat iemand anders de zieke persoon zou vervoeren.

Wat met kwetsbare groepen (ouderen, mensen met gezondheidsproblemen)

Het lijkt ons niet verstandig om personen die gevoelig zijn voor het virus toe te laten op het evenement. Zo’n maatregel is er enkel voor hun eigen veiligheid, maar deze zal ongetwijfeld op heel wat protest botsen. Deze richtlijn werd enkel als advies zal worden geformuleerd, maar speelt wel een rol bij het aftoetsen aan de veiligheidsmatrix. Niets weerhoudt er je trouwens van om het event live te streamen zodat ook deze mensen alles live kunnen volgen van thuis uit.

Toekomst Voor Evenementen Na Corona

Nuttige links met up-to-date informatie voor evenementen

Onzekere Toekomst Voor Evenementen Na Corona

Niemand heeft een glazen bol. We kunnen het verloop van de pandemie niet voorspellen. Het spreekt vanzelf dat je voorlopig geen grote evenementen op poten zet. Maar we kunnen ook geen jaar (of langer) bij de pakken blijven zitten. “We moeten leren leven met het virus”, zegt men ons dagelijks in de media. Zowel op sociaal als economisch vlak moeten we onszelf opnieuw uitvinden. En zo zal dat ook gebeuren bij de organisatie van feestjes en kleine events. Stap voor stap komen we er wel. Mensen snakken nu meer dan ooit naar sociaal contact. Dat is een basisbehoefte die we niet kunnen negeren. Ook voor bedrijven en verenigingen blijven events een grote meerwaarde hebben. We blijven nu eenmaal sociale wezens en geen verweesde individuen. Het is daarom zeer belangrijk om te kunnen samenkomen en entertainment te voorzien. Ook al zullen de omstandigheden niet dezelfde zijn dan vroeger.

Jouw Feest Geannuleerd Door Corona?

We moedigen het organiseren van feesten en events nog steeds aan. Zelfs in deze tijden. Alleen moet je rekening houden met het feit dat de overheid ten allen tijde het feest kan verbieden. Goede afspraken maken goede vrienden. Overleg dus goed met al jouw zakelijke partners in welke mate er een mogelijkheid bestaat om het feest naar een andere datum te verplaatsen. In sommige gevallen kan dit kosteloos gebeuren. In andere gevallen zal je de reeds gemaakte kosten moeten vergoeden. Dit is de logica zelve, maar niet iedereen redeneert even logisch.

Annulatie Bij PartyDJ Door Corona

Ook wij stellen ons soepel op in deze crisis. Indien jouw evenement wordt verboden door een overheidsmaatregel ingevolge de pandemie, dan kan je deze kosteloos om boeken naar een latere datum. Indien wij hiervoor extra kosten moesten maken, dan dienen deze wel vergoed te worden natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan extra aankopen of bijkomende prestaties die voor het volgende evenement niet kunnen ingezet worden. Let wel: indien je op eigen houtje beslist om een evenement te annuleren of te verplaatsen, zonder dat er een overheidsmaatregel van kracht is, dan blijven onze courante huurvoorwaarden van toepassing. Je kan dan geen overmacht inroepen, wat alweer vrij logisch is.

We Staan Voor Jou Klaar

Heb je nog vragen, ideeën of opmerkingen? Laat het ons gerust weten via onze contactpagina.

Sharing is caring!